مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >44434229282726321< صفحه 27 از 44 (434 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
دوازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/11طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
يازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/04نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
v  >44434229282726321< صفحه 27 از 44 (434 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-