مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >27262524232221321< صفحه 27 از 27 (269 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
اولين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/01/21نطق پيش از دستور
لايحه مجازات اسلامي
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
جلسه مورخ 1361/04/15 شوراي نگهبان1361/04/15استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي
جلسه مورخ 1361/03/26 شوراي نگهبان1361/03/26استفساريه در خصوص اصل نود و ششم قانون اساسي
جلسه مورخ 1361/03/20 شوراي نگهبان1361/03/20استفساريه در خصوص اصل نود و ششم قانون اساسي
جلسه مورخ 1361/02/14 شوراي نگهبان1361/02/14طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران
جلسه مورخ 1361/02/08 شوراي نگهبان1361/02/08طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران
جلسه مورخ 1361/01/16 شوراي نگهبان1361/01/16طرح قانوني شرايط انتخاب قضات دادگستري
v  >27262524232221321< صفحه 27 از 27 (269 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-