شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه هزينه‌هاي مربوط به بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ايراني در خارج از كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/12 لايحه  
1360/12/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/12/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-