شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/22 لايحه  
1400/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/03/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-