شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي شماره 21/77996-1393/5/13 شهرداري مشهد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/02/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/05/25 گزارش کارشناسی  
1396/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/09/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-