شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تأمين نيازمندي‌هاي استخدامي سپاه پاسداران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 36 - 85
1359/11/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1359/11/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/02/31 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/03/31 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-