شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به استثناي انبارداري و باربري، لوازم و وسايل پزشكي، ارتوپدي دارو كه توسط بنياد شهيد وارد مي‌شود

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/26 لايحه  
1361/07/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/08/09 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-