شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح يك فوريتي الحاق دو ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/03 طرح  
1399/02/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1399/08/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/26 نامه استمهال  
1399/09/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-