شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 156/31266/هـ - 1369/05/09 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/07/20 گزارش کارشناسی  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1399/09/30 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-