شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصويب نامه شماره 156/31266/ه - 1369/05/09 هيأت وزيران در خصوص نحوه تخصيص زمين به بانك يا موسسه اعتباري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/07/20 گزارش کارشناسی  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-