شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/01/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/02/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 76 - 89 - 93 - 140 - 57 - 156 - 86
1361/03/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 76
1362/06/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-