شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/02 طرح  
1362/01/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/11 نامه استمهال  
1362/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 55 - 54
1362/04/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/04/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-