شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب 1361/7/21

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/29 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
نامه رياست شعبه دوم ديوان عالي كشور  
ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب 1361/7/21 كميسيون امور قضايي مجلس  
ماده 11 قانون مجازات اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-