شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص معافيت مالياتي سازمان صنايع دفاع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1390/02/19 استعلام اشخاص  
1391/02/05 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-