شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص معافيت مالياتي سازمان صنايع دفاع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/02/19 استعلام اشخاص  
1391/02/05 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-