شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهريار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/05/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/06/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1397/10/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-