شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/23 طرح  
1397/05/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/05/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/05/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-