شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1360

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/31 لايحه  
1360/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/31 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1360/05/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/05/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/05/09 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-