شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/12/04 لايحه  
1400/11/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/12/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-