شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/04/20 مصوبه هيات وزيران  
1400/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-