شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/08 طرح  
1397/03/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/03/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/03/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 52
1397/03/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1397/04/30 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/05/06 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/03/09 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/3/9 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-