شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/03/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/03/29 نامه شوراي نگهبان  
1401/04/06 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1401/05/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/05/19 نامه استمهال  
1401/05/23 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1401/06/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-