شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي درخصوص قانون تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب 1358/8/7 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/08/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-