شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/27 طرح  
1395/09/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/10/08 نامه استمهال  
1395/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/10/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-