شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/08/15 استفساريه  
1369/01/22 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 156
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1368/08/06 نامه رئيس كل سازمان پليس قضائي‌  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-