شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 34/182 مورخ 1375/3/26 شوراى اقتصاد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/12/08 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/01/29 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1378/03/02 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-