شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه تنظيم و تصويب بودجه سالانه بعضي از شهرداري‌هاي مناطق جنگي بدون رعايت حد نصاب مقرر در ماده (68) قانون شهرداريها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/20 لايحه  
1361/11/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-