شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/12/02 استفساريه  
1365/12/05 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 134
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-