شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص برخي از تصويب نامه هاي دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/19 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1378/08/13 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1375/03/26 تصويب نامه هيات وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-