شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/03/17 استفساريه  
1391/04/12 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 113
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-