شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1009 مورخ 78/1/24 بانك مركزي توسط شركت تجارتي ايل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/04/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/07/04 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/03/01 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-