شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352/8/22

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/06/25 نامه قوه قضائيه  
1364/07/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352/08/22  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-