شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مهلت اعلام نظر شوراي نگهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1369/09/24 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 94 - 95
1369/09/27 نتيجه تذكر  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
1369/09/21 اظهارات آقاي كروبي رياست مجلس شوراي اسلامي  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-