شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/04/06 مصوبه هيات وزيران  
1389/04/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1389/06/09 نامه دولت  
1389/07/21 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-