شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/02/20 استعلام اشخاص  
1379/03/04 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 139
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1378/12/21 مصوبه هيأت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-