شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/12/25 مصوبه هيات وزيران  
1378/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1379/03/04 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-