شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مرور زمان در تخلفات اداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/10/25 نامه قوه قضائيه  
1372/02/27 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-