شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص اصلاح لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1366

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1372/08/12 نامه قوه قضائيه  
1372/09/17 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 113
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-