شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص اصلاح لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1366

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/08/12 نامه قوه قضائيه  
1372/09/17 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 113
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-