شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 آيين‏نامه اجرايى لايحه قانونى راجع به حق‏التحرير دفاتر اسناد رسمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/02/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1365/08/30 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1365/09/10 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-