شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/07/30 مصوبه هيات وزيران  
1374/08/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1374/08/16 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-