شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تعويق انداختن مهلت مقرر در بند (پ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1359

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/01 لايحه  
1362/01/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 57
1362/04/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/04/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-