شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 اصلاحي بند (الف) ماده 3 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شماره 85301/ت50936هـ مورخ 1393/7/28

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/04/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/07/12 گزارش کارشناسی  
1395/12/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-