شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه قانوني مربوط به افزايش مبلغ مذكور در لايحه قانوني راجع به تخصيص 500 ميليون ريال از محل اعتبارات طرح «تعهدات مربوط به تكميل ساختمان‌هاي نيروي هوايي» به طور علي‌الحساب جهت هزينه‌هاي فوري و ضروري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/07/24 لايحه  
1359/10/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/11/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-