شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1، 2، 3 بخشنامه‌هاي شماره 98/100186- 1398/3/28 و 98/58878- 1398/2/25 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/03/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-