شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت 531/ه مورخ 28/ 12/ 1369 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/27 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/12/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/07/10 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-