شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تأسيس شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (وابسته به وزارت راه و ترابري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/24 لايحه  
1362/01/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/06 نامه استمهال  
1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/31 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-