شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/03/23 طرح  
1396/12/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 85
1397/01/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/03/05 جدول تطبيقي  
1397/03/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/03/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/03/27 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/12/26 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/12/26 شوراي نگهبان  
1397/03/09 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/3/9 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-