شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي 232/931/ص مورخ 1393/1/25 و 232/9711/ص مورخ 1396/6/25 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شمول ماليات بر قرارداد مشاركت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/09/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/04 گزارش کارشناسی  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-