شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/07/24 طرح  
1386/04/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1386/04/18 نامه استمهال  
1386/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 142 - 174
1389/12/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1389/12/11 جدول تطبيقي  
1389/12/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/12/21 نامه استمهال  
1389/12/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 142 - 158 - 159 - 89 - 110 - 111
1390/01/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1390/09/12 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1390/11/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1390/11/19 جدول تطبيقي  
1390/11/26 نامه استمهال  
1390/12/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/12/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 142 - 158 - 159
1391/02/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1394/08/09 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1394/10/07 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-