شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به قانون راجع به ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان مصوب 1361/11/3

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/02/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/03/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-