شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي(پروتكل)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/11/07 لايحه  
1398/10/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/18 نامه استمهال  
1398/10/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-