شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 302708/100/02- 1396/12/27 وزير راه و شهرسازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/07/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/08/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-