شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/02/13 لايحه  
1395/08/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/09/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/09/16 نامه استمهال  
1395/09/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/09/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 77
1396/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/03/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-